ELDCD13

Pär-Ola Landin “Inblick”

press, buy CD, iTunes

  1. Ditt väsen
  2. Prov på en insikt
  3. Sysslolösa veckor
  4. En bit av ensamhet
  5. Loj Rörelse
  6. Emil
  7. Ämnes
  8. Önsketänkande

All music by Pär-Ola Landin

Pär-Ola Landin – bass
Jonas Östholm – piano
Jon Fält – drums

Recorded by at Kingside Studio, Gnesta on April 9 2022
Mixed and mastered by Classe Persson
Executive producer: Hans Olding

Made with kind support from the Swedish Arts Council